Retourneren of ruilen, binnen 14 dagen.

Wij gaan stoppen met deze webshop!

Uitverkoop van de nog voorradige artikelen.

Bestellingen kunnen niet meer retour gestuurd worden.
 

10koopjes.com met de 10 beste en voordelige koopjes wil de prijzen van de artikelen in de webshop laag blijven aanbieden, vandaar dat wij er voor hebben gekozen om de verzendkosten niet door te berekenen in de prijzen van de artikelen maar (bij een bestelling van minder dan € 50,00) ieder voor zich de eigen verzendkosten te laten betalen. Bestelt u voor € 50,00 of meer, dan betalen wij de verzendkosten naar uw DHL Parcelshop! (indien door het retour sturen van de gehele bestelling of een of meerdere artikelen het orderbedrag minder dan € 50,00 of nihil bedraagt, dan wordt het bedrag van de vrijgestelde verzendkosten ad € 4,95 alsnog in rekening gebracht en verrekend met de restitutie betaling)

Voorwaarden voor het retour sturen van een artikel;
Een artikel, onbeschadigd, ongedragen, in originele staat, in originele verpakking en met aangehechte (prijs)kaartjes/labels, kan binnen 14 dagen na factuurdatum geruild of retour gestuurd worden.
Let op! "Koopjes" artikelen zijn van deze regel uitgesloten. "Koopjes" artikelen kunnen niet geruild en niet retour gestuurd worden. Voor alle andere artikelen dan "Koopjes" artikelen is ruilen en retourneren wel mogelijk (mits op de website anders is bepaald). Een artikel dient binnen 14 dagen na factuurdatum retour gestuurd te zijn. Hierbij is het risico (bijvoorbeeld vertraging of schade) voor een (retour)zending een risico van de klant. 
Controleer een artikel voordat u dit aan ons retour stuurt. Een retour artikel; gedragen, beschadigd, zonder aangehechte prijs-/merk labels en/of onvoldoende gefrankeerd wordt niet geaccepteerd door 10koopjes.com. Schoenen mogen gepast zijn, maar hier mag niet (uitgebreid) op gelopen zijn! Schoenen mogen niet retour gestuurd worden met loopsporen op de onderzool! Voor een onacceptabel retour gekomen artikel kan geen ruiling plaatsvinden en kan geen geld teruggegeven worden. Indien wij uw bestelling via pakketpost in een doos met daaromheen een plastic verpakking versturen, eisen wij dat wij een dergelijk artikel in de originele verpakking (originele doos met daaromheen plastic verpakking) retour ontvangen. De verzendkosten van een artikel wat retour gestuurd wordt, komen altijd voor rekening van de klant. Een retour artikel dient binnen 14 dagen na datum factuur (ongedragen, onbeschadigd, met aangehechte prijs-/labels in deugdelijke en/of nette verpakking en voldoende gefrankeerd) retour gestuurd te zijn! Nadat het retour artikel ontvangen en gecontroleerd is, sturen wij u een ontvangstbevestiging met reactie per e-mail toe. Bij retourneren en/of ruilen van een bestelling komen de kosten voor verzending voor eigen rekening van de klant! Let op, 10koopjes.com is niet verantwoordelijk voor vertraging, beschadiging en/of het kwijt raken van (retour)zendingen tijdens het verzendproces.

- Fijn als u vooraf in een mailtje naar info@10koopjes.com kenbaar maakt dat u een artikel wilt retourneren of ruilen. 
- Is de retourtermijn van 14 dagen (bijv. vanwege vertraging bij ontvangst en/of in het orderproces) overschreden, meld dan binnen 2 dagen nadat u de bestelling ontvangen heeft per e-mail, dat u het artikel wilt retourneren of ruilen. 
- Stuur atijd de (kopie)factuur met de bestelling mee. Vermeld hierop of u de bestelling wilt ruilen of retourneren. Bij retourneren, graag opgave van uw bankgegevens met naam begunstigde. Bij ruilen, graag opgave van het vervangende artikel (naam artikel, maat en kleur).

Ruilen van een artikel; 
Indien u een artikel wilt ruilen, dan dient u de verzendkosten van het artikel wat retour wordt gestuurd en de verzendkosten voor het opsturen van een nieuw artikel zelf te betalen. Een artikel dient altijd binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum en onder onze voorwaarden geretourneerd te zijn. Stuur met het retour te sturen artikel altijd de (kopie)factuur mee en vermeld hierop dat u het artikel wilt omruilen met naam, kleur en maat van het nieuwe gewenste artikel.

Nadat wij het retour gestuurde artikel (ongedragen, onbeschadigd, in goede en originele staat en met aangehechte labels) ontvangen is en wij de betaling van de nieuwe verzendkosten voor het opsturen van een nieuw artikel ontvangen hebben, sturen wij u direct een nieuw gewenst artikel toe. Voor het versturen van het nieuwe artikel kunt u gebruik maken van onderstaande verzendopties:
1. verzending via DHL met bezorging bij DHL Parcelshop à euro 5,00 met levertijd van 24-48 uur. (Kijk op de website www.dhlforyou.nl wat voor u de dichtstbijzijnde DHL Parcelshop is)
2. verzending met bezorging op huisadres à euro 6,95 met levertijd van 24-48 uur.

U kunt de nieuwe verzendkosten (+ eventuele bijbetaling voor nieuw gewenst artikel) overmaken op rekeningnummer NL61RABO0128061073 t.n.v. Art & Beautiful o.v.v. nieuwe verzendkosten en het ordernummer. Wilt u onder vermelding van uw ordernummer s.v.p. een e-mail sturen naar info@10koopjes.com nadat u de nieuwe verzendkosten (+bijbetaling) aan ons heeft overgemaakt. Wij kunnen de betaling van de overgemaakte verzendkosten dan beter bewaken.

Indien het nieuwe gewenste artikel een lagere prijs heeft dan het retour artikel, dan betalen wij het verschil van het retour artikel en het nieuwe artikel binnen 14 dagen aan u terug. Vergeet dan niet op de (kopie)factuur, welke u met het retour artikel mee stuurt, uw IBAN rekeningnummer met naam begunstigde te vermelden. Indien het nieuwe gewenste artikel een hogere prijs heeft dan het retour artikel, dan verzoeken wij u dit verschil samen met de verzendkosten over te maken op rekeningnummer NL61.RABO.0128061073 t.n.v. Art & Beautiful en o.v.v. nieuwe verzendkosten + bijbetaling en het ordernummer.

Ruilen van een artikel met spoed;
Stuur het artikel met (kopie)factuur onder onze voorwaarden en binnen de gestelde termijn aan ons terug. Plaats een nieuwe bestelling via de website en betaal via ideal. Vermeld in het blanco tekstvak op het bestelformulier het ordernummer van het artikel dat wordt geretourneerd. Dan is voor ons duidelijk dat de bestelling een ruiling/retour betreft en kan door ons zowel de nieuwe bestelling als de retourbetaling met voorrang in behandeling genomen worden. Nadat wij het andere artikel (ongedragen, onbeschadigd, in goede en originele staat en met aangehechte labels) retour hebben ontvangen, zullen wij uiterlijk binnen 14 dagen na datum ontvangst de door u betaalde prijs voor het artikel (=exclusief verzendkosten) terugstorten op uw rekeningnummer. Wilt u met het retour te sturen artikel s.v.p. de factuur of een kopie van deze factuur mee sturen en hierop aangeven dat u het artikel wilt retourneren. Vergeet dan niet op deze (kopie)factuur uw IBAN rekeningnummer met naam begunstigde en uw emailadres te vermelden.

Indien het nieuwe gewenste artikel een lagere prijs heeft dan het retour artikel, dan betalen wij het verschil van het retour artikel en het nieuwe artikel binnen 14 dagen aan u terug. Vergeet dan niet op de (kopie)factuur, welke u met het retour artikel mee stuurt, uw IBAN rekeningnummer met naam begunstigde te vermelden. Indien het nieuwe gewenste artikel een hogere prijs heeft dan het retour artikel, dan verzoeken wij u dit verschil samen met de verzendkosten over te maken op rekeningnummer NL61.RABO.0128061073 t.n.v. Art & Beautiful en o.v.v. nieuwe verzendkosten + bijbetaling en het ordernummer.
                                                                  
Retourneren van een artikel;
Indien u een artikel wilt retourneren, dan kan dit binnen 14 dagen na datum factuur. Er dient altijd binnen 14 dagen na factuurdatum aangegeven te zijn dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrechtHet retour artikel dient binnen 14 dagen na datum factuur bij ons binnen te zijn. Wij adviseren u het track en trace nummer van de retour zending goed te bewaren. Eventuele fouten en/of vertragingen bij post- en of pakketdiensten zijn voor eigen risico van de klant. De klant dient de verzendkosten voor het retour te sturen artikel altijd zelf te betalen. Zodra wij het artikel (ongedragen, onbeschadigd, in goede en originele staat en met aangehechte labels) retour ontvangen hebben, zullen wij binnen 14 dagen na datum ontvangst de door u betaalde prijs voor het artikel (=exclusief verzendkosten) terugstorten op uw rekeningnummer. Wilt u met het retour te sturen artikel s.v.p. de (kopie)factuur mee sturen en hierop aangeven dat u het artikel wilt retourneren. Graag aangevuld met een opgave van uw IBAN rekeningnummer met naam begunstigde voor een correcte en spoedige restitutie betaling.

Heeft u een klacht over een artikel in verband met beschadiging of ongewenste sporen?
Een artikel wordt gecontroleerd alvorens dit verstuurd wordt. Het kan echter toch zo zijn dat u een klacht heeft over een ontvangen artikel. Wij verzoeken u op de dag van ontvangst het artikel te controleren. Heeft u een klacht in verband met beschadiging en/of andere ongewenste sporen op een artikel, anders dan een gesp en/of rits omdat hier door ons geen garantie op gegeven wordt, dan verzoeken wij u dit direct, uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst, schriftelijk bij ons te melden. Stuur een mailtje naar info@10koopjes.com en vermeld in uw mailtje het ordernummer, de naam van het artikel met een omschrijving van de beschadiging en/of ongewenste sporen. Alleen een klacht van een compleet artikel wordt door ons in behandeling genomen. Indien er accessoires en/of stukken van het artikel ontbreken kunnen wij dit niet accepteren. De klacht kan dan door ons niet in alle redelijkheid onderzocht/beoordeeld worden. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel komen voor eigen rekening van de klant. Alleen bij een gegronde klacht kunnen verzendkosten gerestitueerd worden.
Wanneer wij hier om verzoeken kunt u een artikel met een klacht aan ons retourneren. Wilt u dan met het retour te sturen artikel een (kopie)factuur meesturen en hierop een korte omschrijving van de klacht vermelden. Nadat wij het artikel retour hebben ontvangen, wordt uw klacht per direct beoordeeld. Wij zullen, indien noodzakelijk samen met de leverancier/fabrikant, in alle redelijkheid onderzoeken/ beoordelen wat de mogelijke oorzaak van de klacht is en beoordelen of de klacht gegrond is.
Wij streven er naar om een klacht (na datum retour ontvangst van artikel met klacht) binnen vijf werkdagen afgehandeld te hebben. Indien er contact opgenomen moet worden met de leverancier / fabrikant / schoenmakerij kan de termijn van vijf werkdagen overschreden worden. Een klant wordt uiteraard altijd geïnformeerd wanneer de gestreefde afhandelingstermijn van vijf werkdagen overschreden wordt.

Tip!
Voor pakketdienst kunt u binnen Nederland goedkoop retour verzenden via DHL o.b.v. verzending via DHL met bezorging op huisadres. Indien u thuis kunt printen kunt u een label aanmaken via www.dhlforyou.nl. Het label wat u print kunt u dan op het pakketje met het te ruilen of retour te sturen artikel plakken. Indien u niet thuis kunt printen, kunt u ook een label laten maken door een DHL Parcelshop in uw regio.

Retour zenden kan alleen onder bovengenoemde voorwaarden en binnen de gestelde termijn van 14 dagen